Обявени са конкурси за нови директори на РИОСВ и Басейнова дирекция в Плевен

Мисия

27-04-2022, 10:51

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Това съобщиха от министерството на околната среда и водите

МОСВ обяви конкурси за нови директори на Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнови дирекции и на един от националните паркове.

До 9 май е срокът за подаване на документи от кандидатите за директори на РИОСВ в Плевен, Стара Загора и Шумен. В процедура е и конкурс за ръководители на инспекциите в Хасково и Бургас, както и на Дирекция “Национален парк „Централен Балкан“ (Габрово), за които се очакват резултатите от избора на комисиите.

Сред основните изисквания към кандидатите за ръководители на инспекциите е да представят концепция за прилагане на политиката по управление и контрол в опазване на околната среда на регионално ниво, а за „Централен Балкан“ – за защитените територии. Окончателният избор ще е след интервю. За заемане на всяка от позициите изискванията са минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7 години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол.

В момента директорите на петте екоинспекции са назначени на срочен трудов договор до провеждането на конкурс, а ръководителят на националния парк е изпълняващ длъжността.

Обявени са конкурси и за ръководители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен. Срокът за подаване на документи е 16 май, като е необходимо кандидатите да представят концепция на тема „Прилагане на политиката по управление на водите на национално, басейново и регионално ниво – управление, опазване и контрол”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"