Комисията за ранен прием във ВВВУ "Георги Бенковски" прие курсанти за учебната 2022/2023 година

Мисия

02-05-2022, 16:09

Снимка:

ВВВУ "Георги Бенковски"

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Кандидат-курсантите са много повече от миналата година

Проведе се заседание на комисията за ранен прием на курсанти във ВВВУ "Георги Бенковски" с Председател: Бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" и членове: полковник доц. д-р инж. Асен Маринов – заместник-началник по учебната и научната част на ВВВУ "Георги Бенковски"; подполковник доц. д-р инж. Мартин Камбушев – заместник – декан на факултет "Авиационен" във ВВВУ "Георги Бенковски"; майор инж. Спас Геров – ВРИД началник на отделение „Учебна и научна дейност“ във ВВВУ "Георги Бенковски"; подполковник Валентин Георгиев — главен експерт в отдел „Образование и квалификация” на дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" на Министерство на отбраната; полковник Илиян Цаков — началник на сектор „Комуникационни системи, планиране и защита на КИНС” в отдел „Комуникационни, информационни и навигационни системи” в Командването на Военновъздушните сили; капитан I ранг Живко Добрев — заместник-началник на отдел "Личен състав" в Командването на Военноморските сили; полковник Александър Патарински — началник на отдел в дирекция "Човешки ресурси" в Служба "Военно разузнаване"; комисар Любен Николов — началник на Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" — главна дирекция "Гранична полиция" в Министерство на вътрешните работи.

Членовете на комисията се запознаха с документите на кандидатите, положили успешно всички изпити в кампанията за ранен прием.

Приема на курсанти в редовна форма на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВВУ "Георги Бенковски" по специализации е както следва:

Летец-пилот-28 места, от които:

- за нуждите на Министерство на отбраната за изтребителна авиация - 9 места;

- за нуждите на Министерство на отбраната за вертолетна авиация - 15 места;

- за нуждите на Министерство на вътрешните работи за вертолетна авиация - 4 места;

Оборудване на летателни апарати - 5 места;

Авиационно въоръжение - 5 места;

Комуникационни, информационни и навигационни системи - 6 места.

Кандидат-курсантите са много повече от миналата година. Най-високият бал в специализация „Летец- пилот“ е 34,22, а при инженерните специализации- 34,32.

След приключване работата на комисията, пред която се явиха всички кандидат-курсантите девойки и младежи останаха незаети места:

- по специализация „Летец-пилот“ – за нуждите на МО за вертолетна авиация - 7 места;

- по специализация „Летец-пилот“ – за нуждите на МВР за вертолетна авиация - 1 място.

За незаетите места може да се кандидатства при редовния прием. Ако след представяне на дипломата за завършено средно образование и записване при класиране за желаната специализация, ако останат свободни места, то ще бъдат поканени пожелалите да бъдат резерва.

За учебната 2022/2023 г. ВВВУ "Георги Бенковски" ще приема и студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по следните граждански специалности:

Авиационен мениджмънт;

Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели;

Автоматика, информационна и управляваща техника;

Авиационни и електронни системи за управление на въздушното движение;

Електроника; 

Авиационни системи.

Срокът на обучение по всяка специалност е 4 години.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен