Пет от постоянните комисии към Общинския съвет заседават днес

Мисия

23-05-2022, 07:00

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

В понеделник заседават пет от постоянните комисии - ПК по „Обществен ред и сигурност“, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие", ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов се събира от 13,00 ч. На този етап дневният ред на съветниците е в една точка - обсъждане на предложените промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината. 

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев ще заседава от 13,30 ч. Комисията ще разгледа постъпило възражение от собственици и живущи в кв.1 по плана на град Плевен относно изменение на действащия Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване.

ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов ще заседава от 15,00 ч. Предстои обсъждане на предложение за предоставяне право за ползване на стадион „Плевен“ на ОФК „Спартак Плевен“ във връзка с участието на клуба в първенството на Втора професионална футболна лига.

ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа доклада, внесен от Временната комисия относно  проверка на управлението и стопанисването на предоставените за ползване общински  имоти на читалищата в общината. Ще бъде разгледана и преписка от НЧ „Родолюбие - 2018“ - гр. Плевен за ползване на имот, съседен на читалищната сграда, и искане за финансиране от СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Здравната комисия ще обсъжда предложение за определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на Областна аптечна карта.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"