Електробуси ще обслужват три нови градски линии в Плевен

Мисия

26-05-2022, 11:42

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Ще се движат и по маршрута Плевен - Гривица

Електробуси на общинската фирма „Тролейбусен транспорт” ще обслужват три нови градски линии в Плевен - линия №19 с маршрут жк „Дружба“ - Първа клинична база - Втора клинична база; №20 с маршрут Моста - Стъкларски завод; №21 с маршрут жк „Дружба“ - Стъкларски завод. Електробус ще се движат и по междуселищна линия Плевен - Гривица. Решението за разкриване на новите маршрути е свързано с промяна в Общинската транспортна схема, прието днес единодушно от съветниците.

Със заповед от м. март тази година на кмета на Община Плевен Георг Спартански е свикана комисия за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. На комисията е възложено обсъждане на предложения от Ангел Несторов - управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, за промяна в Общинската транспортна схема. Конкретните предложения са общественият превозвач да поеме обслужването с електробуси на три нови градски линии и междуселищната линия Плевен - Гривица. „Като взех предвид Решение №1369/27.06.2019г. на Общински съвет - Плевен, съгласно което на „Тролейбусен транспорт” - Плевен пряко сме възложили интегрирана обществена услуга превоз на пътници чрез електробусен и автобусен транспорт на територията на Община Плевен, намирам решението на комисията за мотивирано и законосъобразно“, посочи при представяне на предложените Мартин Митев, вносител на точката.

След гласуване Общински съвет - Плевен прие следното решение:

- 1. Разкрива три нови градски линии както следва: №19 с маршрут жк „Дружба“ - Първа клинична база - Втора клинична база; №20 с маршрут Моста - Стъкларски завод; №21 с маршрут жк „Дружба“ - Стъкларски завод. Възлага изпълнението им на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен с електробуси по утвърдени с настоящото решение схеми и маршрутни разписания;

- 2. Възлага за изпълнение с електробуси на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Плевен обществен превоз на пътници и по междуселищната линия Плевен - Гривица.

Към решението са приложени проекти на схеми на маршрутите и маршрутните разписания  -  делнични и празнични.

Решението по т.1 за трите нови градски линии влиза в сила от 1 септември 2022 г., решените по т.2 за линията Плевен - Гривица - от 1 юли 2022 г.

С решение на Общинския съвет днес бяха определени и цени за електробусната линия Плевен - Гривица, като следва:

- Цена на редовен билет - 2 лв.;

- Билет за пътуване на деца от 7 до 10 навършени години - 1 лв.;

- Месечна абонаментна карта за граждани - 70 лв.;

- Месечна абонаментна карта за учащи - 50 лв.;

- Месечна абонаментна карта за лица, получаващи пенсия, навършили  възрастта по чл. 68, ал.1-3 от КСО - 50 лв.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"