В Плевен се проведе регионален форум на тема "Развитието на регионите – предизвикателства и възможности"

Мисия

07-06-2022, 20:52

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Плевен е сред приоритетните градски центрове в новия програмен период до 2027 година, заяви Ангелина Бонева

В Плевен се проведе регионален форум на тема: "Развитието на регионите – предизвикателства и възможности". Той беше организиран от Областна администрация - Плевен в партньорство със „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен.

Във форума, на който домакин беше областният управител Иван Янчев взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/, представители на общините в Плевенска област, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации. В регионалния форум се включиха областни управители и представители на областните администрации от 14 области на Северна България.

Голям интерес предизвика презентацията на Ангелина Бонева – и.д. главен директор на ГД "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която насочи вниманието към новия подход за интегрирани териториални инвестиции за реализацията на проекти в новия планов период. "Плевен е сред приоритетните градски центрове в новия програмен период до 2027 година“ – подчерта г-жа Бонева.

От форума стана ясно още, че на Плевен и Видин ще бъдат отпуснати над 200 000 млн. лева за реализацията на инфраструктурни проекти, като фокусът ще бъде поставен върху проекти за интегрираното териториално развитие в образователна, здравна, културна и социална инфраструктура.

Представителите на Министерството на транспорта и съобщенията  Ивета Колева - главен експерт Дирекция  "Координация на програми и проекти" и Ангелина Виденова - старши сътрудник Дирекция "Координация на програми и проекти" запознаха участниците във форума с новите проекти за Северозападния регион, предвидени да се реализират по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Експертите подчертаха, че  в Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 527 милиона лева за повишаване на киберсигурността на общинските администрации, за създаването на Интернет-мрежи с висок капацитет в малките населени места, както и изграждането на свръхскоростен интернет във висши учебни заведения.

Екип на Северозападния регионален иновационен център по мехатроника представи в резюме комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, а Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране презентира приоритетите в дейността на браншовата камара, в контекст на дискутираните проблеми. Представителите на браншовите камари на архитектите, строителите и инженерите и представителите на общините и областните администрации обсъдиха в диалог множество и значими проблеми и проектни възможности за развитие на региона. 

"Целта на интегрираните инвестиционни проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, получили широка обществена подкрепа в условията на открит граждански диалог“ – подчерта в заключение домакинът на форума - областният управител Иван Янчев, като покани участниците на следващата обществена дискусия за развитието на зелените региони на България.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен