Кампания за събиране на опасни отпадъци организира Община Плевен на 29 юни

Мисия

27-06-2022, 10:28

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Кампанията се организира съгласно сключен с Община Левски договор за междуобщинско сътрудничество

Община Плевен организира събиране на опасни битови отпадъци чрез мобилен събирателен пункт на 29.06.2022г. от 9.30 до 12.15 часа на паркинг в жк „Сторгозия” до бл.49 и от 12.30 до 15.30 часа на паркинг „ДНА” (ул. Дойран до Военен клуб).

Опасните отпадъци, генерирани в бита, които подлежат на безвъзмездно предаване от страна на гражданите са:

 - лекарства с изтекъл срок на годност;

- отпадъци от спирачни и антифризни течности, абсорбенти, филтърни материали;

- живачни термометри; живак и живакосъдържащи уреди и материали;

- пестициди и др. препарати за борба с вредители, киселини, основи и фотографски химични вещества, перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти;

-  негодни батерии и акумулатори;

- бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила, мастила;

- замърсени опаковки от горепосочените продукти.

Неправилното съхранение на опасните отпадъци, изброени по-горе, тяхното нерегламентираното изхвърляне или опитите за самоволно обезвреждане могат да доведат до сериозна вреда на околната среда и човешкото здраве.

Няма да се приемат опасни отпадъци, образувани от аптеки, училищни и други лаборатории, земеделски кооперации и фирми.

Кампанията се организира съгласно сключен с Община Левски договор за междуобщинско сътрудничество.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен