Обсъждат промени в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Мисия

29-06-2022, 07:10

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Редовна сесия на Общинския съвет ще се проведе на 30 юни

Редовна сесия на Общинския съвет ще се проведе на 30 юни (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 28 точки.

Заседанието ще започне с обсъждане на предложението на кмета Георг Спартански за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Ще се гласува промяна в частта „Уточнен план на разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2022 г. по обекти, изпълнявани по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ ОПОС 2014 – 2022. 

Съветниците ще обсъдят и изменение на Решение № 626 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Плевен, за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Ще бъде гласувано разпределение на средствата, приети с Решение № 877/26.04.2022 г., т.22.5. на местния парламент за подпомагане на младежките инициативи и включването им в Календара за младежките дейности на Община Плевен през 2022 г.

Внесено е предложение за покриване загуба за 2021 год. на „Тибор“ ЕАД.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен