Ученици от ПГРТО - Плевен ще стажуват в Окръжния съд

Животът

04-07-2022, 11:45

Снимка:

Окръжен съд - Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Децата са от ХІ-и клас, в паралелка със специалност „Съдебна администрация“, професия "Съдебен служител"

От днес, 4 юли, ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен ще проведат своята производствена практика в Окръжен съд - Плевен. Децата са от ХІ-и клас, в паралелка със специалност „Съдебна администрация“, професия "Съдебен служител".

Целта на стажа им е да се запознаят на практика с работата на съдебните служители. В продължение на две седмици, всяко от децата ще има възможността да присъства в различните деловодства - наказателно, гражданско и търговско, в регистратура и архив. Това ще им даде възможност да се запознаят подробно с работата на деловодителите, какви документи се изготвят, как се обработват делата, какъв е пътят на едно дело от постъпването му в съда до неговото приключване и архивиране и да получат практически знания, които биха им били от помощ в тяхното обучение. Учениците ще се запознаят и със специфичната работа на съдебните секретари, като ще имат възможността да присъстват и в реално съдебно заседание, за да видят как се изготвят протоколите, призовките и съобщенията до страните.

Практиката на младежите ще продължи до 15 юли.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен