Ползването на питейна вода за други нужди се забранява и в кметство Николаево

Животът

03-08-2022, 16:01

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Забрана за ползването на питейна вода за напояване, поливане и миене на превозни средства на територията на кметство Николаево въвежда Заповед на кмета Георг Спартански № РД-10-1045/02.08.2022 г., която влиза в сила от 04.08.2022 г.

Заповедта се издава във връзка с констатирания недостиг на питейна вода за битови нужди на територията на кметство Николаево в резултат на  продължителното засушаване, намаляване дебитите на водоизточниците, осигуряващи водоснабдяването, и увеличена консумация през летния сезон. За предприемане на мярката е постъпило предложение от управителя на „ВиК” ЕООД – Плевен.

Контролът за изпълнението на заповедта се възлага на кмета на кметство Николаево.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен