Провеждат процедури за избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Мисия

11-08-2022, 11:09

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Причината e прекратени договори от изпълнителите по тези линии

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 10 утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Плевен, реши Общинският съвет на Плевен. Причината e прекратени договори от изпълнителите по тези линии.

Поради проблеми, натрупани в периода 2020 - 2022 г. в резултат на пандемията от COVID-19 и икономическата ситуация като цяло болшинството договори, сключени 2019 г. за възлагане на услугата обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, са прекратени по искане на изпълнителите. По искане на ДЗЗД „Белене транс”, считано от 1 януари 2022 г. са прекратени договори за превоз по автобусните линии Плевен - Пловдив, Плевен - Стара Загора, София - Плевен, Плевен - Ловеч, Плевен - Буковлък, Плевен - Върбица, София - Плевен, Плевен - Горна Митрополия, София - Плевен и Плевен - Тръстеник.

С писма от февруари и март тази година ЕТ „Ели - Георги Панов”, „Планета транс” ЕООД и ЕТ „Димитър Димитров 93”, изпълнители на превоз на пътници по автобусните линии Плевен - Беглеж, Плевен - Славяново, Плевен - Къртожабене, Плевен - Згалево - Вълчитрън, Плевен - Пордим - Борислав, Плевен - Пелишат - Борислав, Плевен - Пелишат, Плевен - Тодорово, Плевен - Къшин, Плевен - Къшин - Тодорово, Плевен - Русе, уведомяват Община Плевен за прекратяване на договорите, считано от 1 април 2022 г.

За да няма прекъсване на обслужването по автобусните линии от прекратените договори са поискани разрешения за прилагане на „спешна мярка” по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и Съвета, от 23 октомври 2007 г. Паралелно, с оглед провеждане на нови процедури по ЗОП, е започнало съгласуване на маршрутните разписания и с отговорните институциите.

С решение на Общински съвет - Плевен, процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии ще се проведат за 10 маршрутни разписания, както следва:

от Републиканската транспортна схема:

- Плевен - Ловеч;

- Плевен - Пловдив;

- Плевен - Стара Загора;

- Плевен - Свищов;

- Плевен - Горна Митрополия;

- Плевен - Тръстеник;

от Областната транспортна схема:

- Плевен - Згалево - Вълчитрън;

- Плевен - Пордим - Борислав;

- Плевен - Пелишат - Борислав;

- Плевен - Пелишат.

Процедурите ще бъдат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за автомобилните превози и Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

Срокът на договорите с избраните изпълнители ще е максимално допустимия по Закона за обществените поръчки - 5 години.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен