Летният отдих в Плевен в края на 50-те (Снимки)

Плевен

17-08-2022, 20:37

Снимка:

Държавен архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

През 1957 г. в Плевенски окръг са построени и пуснати в експлоатация 12 стадиона, 17 волейболни игрища, няколко басейна и колоездачни писти

Пред 50-те години, натрупаният опит на управляващите от Окръжен народен съвет (ОНС) – Плевен им дава добра основа за подсигуряване на пълноценна, разнообразна и съдържателна лятна почивка за трудещите се.

Редовно са почиствани и озеленявани парковете и градините, снабдявани са с пейки, а детските и спортните площадки със здрави съоръжения за забавления, построявани са естради, подреждани са летни читални на открито, разчиствани са плувните басейни.

Тези дейности са организирани и изпълнявани от служителите на народните съвети в окръга, но се е разчитало и на самоинициативата и доброволния труд на населението. Пример за това са изработените на доброволни начала люлки и въртележки за децата от заводите „Вапцаров“ и „Република“ и поставени в парк „Кайлъка“.

През 1957 г. в Плевенски окръг са построени и пуснати в експлоатация 12 стадиона, 17 волейболни игрища, няколко басейна и колоездачни писти. Озеленени са стадионите с посадени над 180 000 дръвчета. Полагани са специални грижи за подобряване работата на музеите, разширявани са парковете и градините към тях за удобство на посетителите. От работниците при Окръжната библиотека в Плевен и читалище „Георги Димитров“ са подредени летни читални, разположени в градската градина. За едно лято, читалните са посетени от над 10 000 деца, поръчани са за четене над 17 600 книги.    

По инициатива на управляващите са организирани и тематични вечери на лозаря, овчаря, пчеларя, урожая и др. подобни. Устройвани са панаири, сборове и изложби. Подготвяни са екскурзии и походи до исторически места и хижи. В по-големите градове са провеждани обучения и състезания по плуване и гребане, мотокросове и мотоциклетни състезания. Мотокросът в парк „Кайлъка“, проведен през 1957 г. е посетен от над 30 000 човека. На басейните и спортните площадки са подготвяни състезания за младежи и девойки по водна топка, плуване, баскетбол и волейбол.  

В края на 50-те години се предвижда изграждането на няколко летни ресторанти с танцувални площадки, като строежа на летния театър в Плевен вече е започнат.   

Усилията на управляващите и техните служители от отделите „Просвета и култура“ и „Комунално стопанство, благоустройство и пътища“ при ОНС – Плевен са били насочени към създаването на условия за осмислена и приятна почивка на населението.  

В подготвената информация за организирания културен отдих в Плевенска околия през 1957 г. се акцентира: „Утрешният ден трябва да носи за трудещите се повече блага, повече култура, повече радост и щастие.“

***

Използвани архивни документи:

- Окръжен народен съвет – Плевен, Ф. 177, опис 1, а.е. № 3659

- Държавно предприятие „Фотография“ – Плевен, Ф. 547, опис 16, а.е. 81   

***

Изготвил,

Маринела Йорданова

Началник отдел „Държавен архив“ – Плевен   Снимка на Деня

Щрихи от Плевен