Промяна в местата за гласуване на осем изборни помещения в Плевен

Мисия

22-08-2022, 14:15

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите Парламентарни избори на 2 ноември 2022 г., подобряване на условията за работа на секционните избирателни комисии; охраната на изборните помещения; осигуряване на оптимални условия за доставка на специализирани устройства за машинни гласуване и изборни книжа и материали; осигуряване на условия за произвеждане на избори в евентуална обявена извънредна епидемична обстановка и писмо от ОД на МВР са променени места за гласуване на осем изборни помещения:

Промяната в местата за гласуване засяга:

1) пет единични секции, разположени досега в клубове:

ул. „Ген. л-т Атанас Стефанов“ № 4 - СИК 73;

ул. „Гюмюрджина“ № 2 – СИК 76;

ул. „Дойран“ № 6а – СИК 77;

бул. „Д. Попов“ № 2 – СИК 87;

ул. „П.Р.Славейков“ № 50 – СИК 92;

2) една единична секция, разположена в сградата на Областно пътно управление, ул. „Ген.л-т Атанас Стефанов“ № 24 – СИК 74;

3) две секции, разположени в бившата сграда на ОАПС – гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1 – СИК 88 и СИК 89.

Тези места за гласуване са закрити като адреси на секции.

Гласуващите досега в Клуб на ул. „Ген. л-т Атанас Стефанов“ № 4 и сградата на Областно пътно управление, ул. „Ген.л-т Атанас Стефанов“ № 24 ще гласуват в Основно училище „Йордан Йовков“, ул. „Петко Каравелов“ № 3;

Гласуващите досега в Клуб на ул. „Гюмюрджина“ № 2 ще гласуват в Детска градина „Пролет“, ул. „Лозенград“ № 1;

Гласуващите досега в клуба на ул. „Дойран“ № 6а, както и СИК № 89 в сградата на бившата сграда на ОАПС, ще гласуват в Начално училище „Единство“, ул. „Бяло море“ № 2;

Гласуващите досега в клуб на ул. „Данаил Попов“ № 2, както и СИК № 088 в сградата на бившата сграда на ОАПС, ще гласуват в Средно училище „Анастасия Димитрова“, ул. „Отец Паисий“ № 10; Гласуващите в Клуб на ул. „П.Р.Славейков“ № 50 ще гласуват в Основно училище „Цв.Спасов“, ул. „Иван Вазов“ № 15.

От местната управа призовават гражданите да проявят активност и да проверят своевременно адресите на сградите, включени в обхвата и номерацията на секциите. Това може да стане чрез официалната интернет страница на общината в секция „Избори за Народно събрание 2.10.2022 г.“ , както и чрез справка в центровете за административно обслужване на Община Плевен:

- сектор „Център за административно обслужване”, гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 4; - дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 1;- дирекция „Приходи от местни данъци и такси” , гр. Плевен, ул. "П. Р. Славейков" № 21, както и на тел. 064 881 204.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен