Заседание на Областен координационен център с представители на РУО се проведе днес в Плевен

Мисия

08-09-2022, 20:28

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Няколко бяха разискваните точки по дневния ред от технологичен, методически и организационен аспект

По-висока ангажираност на кметове и кметски наместници, полагане на съвместни усилия, предприемане на превантивни съвместни дейности с цел недопускане на отпадане на деца и ученици, изграждане на синхронна връзка между институциите с цел подобряване на образователната система и устойчивост на постигнатия напредък – около това се обединиха участниците в днешното заседание на Областен координационен център за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. Заседанието се състоя в зала „Плевен“ на Областна администрация. 

Работната среща бе открита от Областния управител на Област Плевен Иван Петков, който сподели, че предходната година в качеството си на заместник областен управител е имал възможност да вземе участие в работна среща в МС относно механизъм за съвместна работа по Постановление 100 и област Плевен е била на водеща позиция в тази сфера. В тази връзка той апелира към полагане на всички усилия, за да се привлекат максимален брой деца в класните стаи, защото отпадането им от образователната система води до голяма ангажираност на други поправителни институции.

Няколко бяха разискваните точки по дневния ред от технологичен, методически и организационен аспект. Набелязани бяха цели за сътрудничество между заинтересованите страни, както и препоръки, мнения и предложения от институциите, имащи отношение по изпълнение на дейностите.

В рамките на работната среща от Регионално управление по образованието – Плевен  направиха отчет за изпълнение на дейностите.

Началникът на Регионалния инспекторат по образование Албена Тотева сподели, че до м. януари т. г. област Плевен е била в първите пет челни позиции по изпълнение на министерското постановление. Тя сподели факта, че в цялата страна процентът на отпадане на ученици от образователната система е изключително висок и е трудно постижим този, даден от ЕС – 11,5% , при отчитан в момента 20% за България. Г-жа Тотева отбеляза, че за област Плевен не са малко реинтегрираните ученици, които отново напускат и пак ще се наложи да бъдат реинтегрирани и в последствие ще отпаднат от образователната система.

До 12 септември РУО Плевен ще изпрати линк към общините за попълване на причините за необхванатите деца в предучилищна възраст и за ученици в първи клас. В момента РУО обработва данните за прием на ученици след 7-ми клас и до утре, 9 септември, по нормативен ред директорите на учебни заведения следва да представят списъци с броя на записаните ученици.  За миналата година на 100% от учениците са продължили обучението си в първи гимназиален етап.

Областният координационен център се председателства от заместник областния управител Александър Трайков. В състава му са кметовете на 11-те общини от плевенска област, началникът на Регионално управление на образованието – Плевен, директорът на ОД на МВР – Плевен, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, директорът на ТД „Бюро по труда“ – Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен