Агенцията по горите: Вече има санкционирани за незаконната сеч в Писарово и Бреница

Животът

28-09-2022, 15:14

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

От Агенцията излязоха с позиция

Вече има санкционирани за незаконната сеч в плевенските села Писарово и Бреница, съобщават от Изпълнителна агенция по горите.

Публикуваме цялата позиция на агенцията:

Във връзка с излъчени в публичното пространство репортажи за незаконна сеч в землищата на село Писарово, община Искър и село Бреница, община Кнежа, област Плевен, Ви представяме следната информация. 

Показаните кадри и снимков материал са от периода 2019 – 2022 г. и показват вече установени и санкционирани от Регионалната дирекция по горите – Ловеч нарушения. 

Горските територии в цялата област Плевен са разпръснати между земеделските земи, голяма част от които са с характеристика на гора. Излъченото видео в репортажа показва сеч именно в земеделски земи с характеристика на гора.  

За земеделски земи, въпреки че имат характеристика на гора не може да се приложи нормативната уредба за горите, преди да бъде сменено предназначението им. В случая не са спазени разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество, където горските служители нямат правомощия. Основният процент констатирани извършени нарушения в района на област Плевен са именно в земеделски земи с характеристика на гора.  

Разрешаването на сечи в гори в земеделски територии по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество позволява те да бъдат извършвани без прилагането на лесовъдски правила при планиране и извеждане на сечите. 

Точно по тази причина, продължават усилията на Агенцията по горите за увеличаване броя и площта на имотите, чието предназначение се променя от земеделска в горска територия, по указания в Закона за горите ред. За последните две години повече от двадесет и пет общини в страната са увеличили горските си територии като са предприели процедура за промяна на предназначението на земеделски имоти с характеристика на гора в горски територии.  

Призоваваме всички собственици на земеделски земи с характеристика на гора - общини, физически и юридически лица да предприемат стъпки към такава процедура, което ще позволи устойчиво стопанисване и контролиране на териториите.  

В цитираните землища, частни и общински горски имоти, където може да бъде приложен Закона за горите има упражнен контрол по опазването на територията като са съставени актове за установени нарушения на Закона за горите, както и са издадени наказателни постановления. За случай на системен нарушител с 24 акта по Закона за горите е уведомен Районен съд Кнежа за преценка за налагане на безвъзмезден труд. 

Припомняме, че съгласно Закона за горите, ангажимент за опазването на горската територия е на собственика на имота.  

В област Плевен има  11 общини и повече от 130 населени места. Общо за този район Регионална дирекция по горите - Ловеч има назначени три екипа с по двама горски инспектори, които извършват обходи на горската територия по график. В тази връзка отново подчертаваме, че само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване на гората, което включва и осъществяването на контрол.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен