1600 деца са получили подкрепа в Центъра за ранна интервенция на уврежданията в Плевен

Животът

02-10-2022, 07:10

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

От откриването на Регионалния център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен в началото на 2017 г.е оказана подкрепа на 1644 деца, а с 1574 деца е приключена работата. Към момента услуги се предоставят на 70 деца, които посещават центъра за работа с различни специалисти  /логопед, психолог, рехабилитатор, специален педагог/. Всички те са с проблеми в развитието и с трайни увреждания, информира Дилайла Славейкова, директор на  РЦРИУ, на междинна пресконференция.

За пет години Центърът се утвърди като място, от което се нуждаят родители и деца, посочи Тодор Еленков, ръководител на проекта. Колкото и трудности да е имало в началото, сърцатото отношение на медицинската общност и последователността в действията на общинската администрация доведе до много добрите резултати днес.

В началото, когато пътят е най-труден, подкрепата на утвърдени имена в медицината е помогнал за формиране на обществено доверие към работата на Центъра. Двигатели на устойчивостта на успешния модел, по който функционира РЦРИУ – Плевен, са Дилайла Славейкова, директор на Центъра и екипът по проекта, носещ в дейността си силния заряд от емоция, обич, амбиция и всеотдайна грижа към тях, подчерта г-н Еленков

В Центъра на децата се предоставя индивидуална подкрепа, от която се нуждаят. Родителите получават адекватно отношение и консултиране от специалистите относно извършената терапевтична дейност с децата.

Центърът разполага с Устройство за забавяне на обратната слухова връзка – School DAF (Delayedauditoryfeedback), което е предназначено за лечение на заекване в детска възраст. Много полезен за деца със сензорни дефицити, хиперактивни деца и деца с дефицити в активното внимание е виброакустичният басейн.

Чрез мобилната услуга, която се предоставя в селата Буковлък, Дисевица, Мечка, Николаево, Опанец, Търнене, Гривица, Бръшляница, Върбица, Коиловци, Брестовец и Ясен и в гр. Славяново, се обхващат деца в риск, до които трудно достигат медицински специалисти. С тях работят логопед, психолог, специален педагог, оказва се консултантска помощ и подкрепа на родителите им.

Проектът „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“ е на обща стойност 1 419 285.60 лева и се финансира по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., по процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от Държавния бюджет на Република България.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен