Днес тестват сиренната система

Новините

03-10-2022, 06:30

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

На 3 октомври, понеделник, от 11:00 часа, ще се проведе тестване на сиренната система изградена в гр. Плевен. Тестването е в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност и по традиция се извършва в началото на месеците април и октомври.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение или оповестяване на застрашени хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.

Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с Националната система и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства,Снимка на Деня

Щрихи от Плевен