1339 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенскa област

Животът

03-10-2022, 13:15

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Плевенска област е на 13-то място по показател средна брутна работна заплата в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2022 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2022 г. и са 57.7 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и “Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“ „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през второто тримесечие на 2022 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 26.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 15.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 14.9% и „Образование” - 10.5%.

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 42 по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 16.8%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 12.1%, „Административни и спомагателни дейности“ – 8.1%. Най-голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 327 лв., за май – 1 336 лв. и за юни – 1 355 лв.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 339 лв. и е по-висока спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 8.8%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 530 лв., а за частния – 1 248 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 13.0% в сравнение с второто тримесечие на 2021 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 6.3%, а в частния сектор – със 17.2%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 993 лв.

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 953 лв.; 

„Образование” - 1 694 лв.;

„Държавно управление” - 1 670 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” - 1 600 лв.;

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 527 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Плевен е на 13-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 373 лв., а с най-ниска област Кюстендил – 1 126 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 730 лв. - с 391 лв. по-висока от тази за област Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен