Предложения за Културния календар на Община Плевен за 2023 г. ще се приемат до 30 октомври

Мисия

03-10-2022, 13:59

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

След определения срок предложения няма да се приемат

В писмо до директорите на културни институти, председателите на творчески сдружения, НПО в областта на културата и председателите на читалища директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Плевен Стефка Григорова информира, че във връзка с изготвяне на проект за Културен календар за 2023 г.  срокът за представяне на предложения за организиране на културни събития е до 30 октомври т. г.

Предложенията трябва да съдържат кратко описание и обосновка на мероприятието, сума за неговата реализацията и разчет за какво ще се използват средствата. Препоръчително е мероприятието да е новаторско и с принос в развитието на културния живот в Плевен.

След определения срок предложения няма да се приемат.

Предложенията следва да се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите до зала „Катя Попова”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен