С 16 години се удължава концесионният договор за находище "Долни Луковит-запад" в Плевенско

Животът

05-10-2022, 17:57

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

С 16 години ще бъде удължен концесионният договор за находище "Долни Луковит­запад", разположено на територията на община Кнежа, област Плевен. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера - ,,Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище "Долни Луковит-запад" е сключен през 2003 г. и влиза в сила от 13 август 2003 г. Находището е разположено на територията на община Долни Дъбник, област Плевен, като от него се добива суров нефт.

С днешното решение на МС се предвижда и отправяне на предложение до концесионера за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за удължаване на срока на предоставената концесия за добив на подземни богатства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен