Съдия Стефан Данчев и съдия Калоян Гергов са новите заместник-председатели на Окръжен съд - Плевен

Мисия

06-10-2022, 14:28

Снимка:

Окръжен съд - Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Встъпиха в длъжност новите заместник-председатели на Окръжен съд - Плевен съдия Стефан Данчев и съдия Калоян Гергов. Това се случи на официална церемония, провела се в Съдебна палата в град Плевен. Двамата подписаха актовете си за встъпване в длъжност пред председателя на Окръжен съд - Плевен съдия Весела Сахатчиева, в присъствието на съдии от окръжния съд, както и председателя и заместник-председателя на Районен съд - Плевен.

Съдия Стефан Данчев и съдия Калоян Гергов са назначени на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Плевен от Висшия съдебен съвет на заседание провело се на 20.09.2022 година, по мотивирано предложение от председателя на Окръжен съд - Плевен.

Съдия Стефан Данчев е роден в град Плевен. Завършва висшето си образование през 1992 година, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. До 1993 година е бил младши съдия в Окръжен съд - Плевен, а след това съдия в Районен съд - Плевен, като в периода от 1994 до 1997 година е бил председател на съда. От 1997 година, до настоящия момент е съдия в Окръжен съд - Плевен, като два пъти е бил заместник-председател на този съд, а именно от 2000 до 2004 година и от 2012 до 2016 година.

Съдия Калоян Гергов е роден в град София. Той също е завършил висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, през 2000 година. Съдия Гергов е работил като старши юрисконсулт в Община Плевен, младши прокурор в Районна прокуратура - Плевен, съдия в Районен съд - Плевен, а от 2012 година до настоящия момент е съдия в Окръжен съд - Плевен.

Председателят на Окръжен съд - Плевен, съдия Весела Сахатчиева, изрази благодарност към предходните заместник-председатели съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков, за показания висок професионализъм и упорита работа при изпълнението на задълженията им, като заместници на административния ръководител.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен