КЗП започва проверки на пелети, дърва за огрев и въглища

Новините

17-10-2022, 06:45

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Проверките ще продължат до средата месец ноември

Във връзка със защита на икономическите интереси на потребителите, от тази седмица КЗП започва контролна дейност  на предлаганите за продажба стоки – дърва за огрев, дървесни пелети и въглища в търговски обекти с териториален обхват в цялата страна по спазване изискванията на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

Обхватът на проверките ще бъде по отношение на oбщо задължение за предоставяне на информация (основни характеристики на стоките, данни за търговеца, крайна цена, когато е приложимо условия за доставка/плащане и др., етикетиране, обозначаване на цените и допълнителни услуги, ценоразпис, издаване на документ за покупка и т.н.).

В хода на извършваните проверки на предлаганите за продажба дървесни пелети, е необходимо да се установи наличието на информация за съответствието на продукта с относимите стандарти за пепел и калоричност. В случай, че е налице такава информация, ще се изискват документи, удостоверяващи изпитване по съответните стандарти. В случай, че не е налице информация за съответствието на продукта с относимите стандарти, ще се вземат проби за изпитване в акредитирана лаборатория.

Проверките ще продължат до средата месец ноември.