НСИ: Средната работна заплата в Плевенско за третото тримесечие е 1370 лв.

Мисия

30-11-2022, 12:20

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 561 лв., а за частния – 1 277 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2022 г. и са 57.6 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа”, „Образование” и “Селско, горско и рибно стопанство“. Най- голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2022 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” - 26.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 15.8%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 14.5% и „Образование” - 10.7%.

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са със 153 повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 18.5%, „Административни и спомагателни дейности“ – 14.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 13.7%. Най-голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2022 г. е 1 357 лв., за август – 1 339 лв. и за септември – 1 414 лв

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 370 лв. и е по-висока спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 2.3%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 561 лв., а за частния – 1 277 лева. През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 14.5% в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 9.5%, а в частния сектор – със 17.4%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 2 039 лв.;

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 2 015лв.; 

„Държавно управление” - 1 824 лв.;

„Образование” - 1 722 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” - 1 551 лв.;

„Добивна промишленост” - 1 519 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Плевен е на 12-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 390 лв., а с най-ниска област Кюстендил – 1 161 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 743 лв. - с 373 лв. по-висока от тази за област Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен