КЕВР предлага по-голямо поскъпване на ВиК услугите в област Плевен

Плевен

07-12-2022, 17:15

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Toва съобщиха от регулатора

През 2023 г. 15 регионални ВиК оператора ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове. За шест от тези дружества действащите към момента цени дори ще бъдат намалени. Това са Видин, Хасково, Благоевград, Бургас, Разград, Ловеч. За 5 регионални дружества се предлага по-високо увеличение спрямо одобрените цени на ВиК услуги - в областите Варна, Плевен, Русе, Смолян и Стара Загора. Това предвиждат докладът на КЕВР и проектът за решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г, които регулаторът в състав ВиК разгледа на проведени на 6 декември на открито заседание и обществено обсъждане, съобщиха от регулатора.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата и след петата година от приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата КЕВР е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година. При изменението на цените регулаторът отчита допълнителни показатели за изпълнение, а не само натрупания инфлационен индекс от датата на приемане на бизнес плановете.  

С решение от 30 декември 2020 г. КЕВР изпълни нормативното изискване да отчете степента на изпълнение на одобрените бизнес планове след третата година на регулаторен период 2017-2021 г. и измени одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. Със сегашната процедура регулаторът отчита изпълнението на одобрените бизнес планове през останалите две години от предишния регулаторен период - 2020 г. и 2021 г., уточняват от регулатора.

Сегашната процедура по изменение на цените на услугите се провежда след като през 2022 г. КЕВР извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2020-2021 г. За втори път при изменението на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в техните бизнес планове, както и изпълнението на единните показатели за ефективност. Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях.

Всеки един бизнес план е своеобразен договор между потребителите и доставчиците на услуги, в случая ВиК дружествата. Ролята на регулатора е да контролира стриктно изпълнението на параметрите на бизнес плановете, тъй като в тях е заложен ясен ангажимент - клиентите да получават качествена услуга срещу определена от КЕВР цена. Всяко неизпълнение на показателите от бизнес плана е нарушение на този ангажимент и задължение на КЕВР е да отрази това с промяна в цената. 

С предлаганите изменения на цените за 2023 г. КЕВР дава актуална индивидуална оценка за резултатите от дейността на всеки отделен ВиК оператор с одобрен бизнес план. За ВиК операторите, които с бизнес плановете са поели конкретни ангажименти, но качеството на техните услуги е влошено и инвестициите не са постигнати, Комисията ги санкционира и намалява одобрените им цени за 2023 г. За дружествата, които са доказали високо изпълнение на заложените цели, одобрените цени се увеличават.

На откритото заседание част от представителите на ВиК дружествата, за които се предвижда намаление на цените, заявиха, че регулаторът трябва да отчете в по-голяма степен влошаването на цялостната икономическа среда с повишени разходи за електроенергия и материали, както и натрупаната инфлация. Според други ВиК дружества измененията са оправдани и Комисията правилно е отчела изпълнението на показателите за дейността.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен