Община Гулянци облагороди зелена зона по Национална кампания "Чиста околна среда – 2022"

Животът

08-12-2022, 18:17

Снимка:

Община Гулянци

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Община Гулянци участва и спечели проект "Заедно - за зелена и чиста околна среда! Изграждане на еко-кът със зона за отдих и преместваем обект – детска площадка в гр. Гулянци" в конкурса на МОСВ и ПУДОС в рамките на Национална кампания "Чиста околна среда – 2022 г.“, на тема "Обичам природата – и аз участвам".

Проектът е част от мерките, които Община Гулянци реализира с цел опазване на околната среда, екологично възпитание на подрастващите и изграждане на позитивно отношение и съпричастност от страна на гражданите.

По проекта беше благоустроен общински терен в гр. Гулянци, на ул. „Христо Смирненски“ №15, с обща площ 945 кв.м. Той се намира в един от най-гъсто населените квартали на града, където живеят много млади семейства с деца. Теренът е предназначен за озеленяване и е разположен в близост до училището.

От пустеещо, неугледно и осеяно с отпадъци, сега мястото е превърнато в привлекателен еко-кът. Върху част от него е обособена  зона за отдих с беседка и съоръжения за игра. Поставено е динамично информационно табло „Обичам природата – и аз участвам“ и къщички за птици, закупени са кошчета за разделно събиране на отпадъци. В реализирането на проектните дейности, заедно с Общината се включиха МКБППМН и доброволци. Децата от СУ „Хр. Смирненски“ гр. Гулянци активно участваха в изработването на къщичките и засаждането на дръвчета на мястото.

Облагородяването на площадката ще продължи и занапред с организирането на различни акции и инициативи. Грижата за еко-къта ще възпита децата в обич към природата и стремеж към опазването ѝ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен