ОбС одобри допълнително споразумение по договора за ремонт на зала "Спартак"

Спорт

16-12-2022, 10:40

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Финансирането на проекта е по линия на Министерството на младежта и спорта

Общинският съвет на Плевен одобри единодушно предложение за допълнително споразумение към договор за финансово подпомагане по проект за модернизация на спортния комплекс "Спартак". Финансирането на проекта е по линия на Министерството на младежта и спорта. Част от решението, прието на проведеното на 15 декември извънредно заседание, е и запис на заповед в полза на спортното министерство.

Средствата, отпуснати от Министерството на младежта и спорта, са във връзка с кандидатстването на Община Плевен с проект за ремонт на ОВК инсталации на зала „Спартак“. Кандидатстването е по реда на Наредба №4 на спортното министерство за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост. С решение от февруари 2020 г. местният парламент даде съгласие за проекта, който в последствие получи одобрение и от Министерството. На 14 юни тази година е сключен договора за финансово подпомагане на стойност 678 597,83 лв. с ДДС. Съгласно този договор Министерството на младежта и спорта предоставя на Община Плевен 100% от целевите финансови средства след представяне в ММС на заверено копие на договор за изпълнение на СМР по проекта.

С решение от август тази година, след процедура за избор на изпълнител, такъв е избран, информира на заседанието в четвъртък кметът Георг Спартански. В законовия срок, обаче, е депозирана жалба от друг участник в процедурата и по тази причина Община Плевен като Възложител е била възпрепятствана да изпрати покана за сключване на договора с първия класиран. На първа инстанция - пред Комисията за защита на конкуренцията, Общината е спечелила делото, но съгласно закона недоволните от решението на КЗК имат право да обжалват и на по-горна инстанция, каквато се явява Върховният административен съд. Жалбоподателят се е възползвал от това свое право, което не дава възможност Общината да сключи договора до края на календарната година.

Във връзка със създалите се обстоятелства е постъпило предложение от Министерството на младежта и спорта за подписване на допълнително споразумение към Договора за финансово подпомагане, за да могат средствата да бъдат преведени на 100 %. Стандартната процедура включва и гаранция за опезпечение, каквато гаранция се явява одобреното издаване и на Запис на заповед. Тя е в полза на Министерството и е за съответната сума от 678 597,83 лв. с ДДС. Процедурата гарантира, че средствата ще се използват единствено за целта, за която са предоставени.

Общински съвет - Плевен, прие решението с 36 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ - няма.