Фермерите на бъдещето

Новините

21-12-2022, 12:00

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Инвестирането в умения за поддръжка и смазване е от ключово значение за гарантиране на успеха на селскостопанските дейности за бъдещите поколения земеделски производители.

Наемането на подходящ персонал е един от най-големите проблеми, с които се сблъскват фермерите в момента. Много хора просто не биха помислили за кариера в селското стопанство, докато повечето земеделски работници се раждат, а не влизат в индустрията. И така, как работодателите могат да се справят с разликата в уменията в селското стопанство, за да защитят бъдещето на земеделието?

Не може да се отрече, че набирането и задържането на персонал са все по-голямо предизвикателство за селскостопанския сектор през последните години. Очаква се европейската работна сила в селското стопанство да намалее с 28% до 2030 г.

Традиционната селскостопанска работа често се възприема като тежък, мръсен ръчен труд - обикновено включващ недружелюбни часове и ниски доходи - кариерата в бранша безспорно е отписана като нискоквалифицирана, ниско платена работа.

Но трансформацията на селскостопанския сектор чрез прогрес и иновации изисква създаване на висококвалифицирана работна сила.

Отминали са дните на теглени кончета плугове и ръкописни хартиени карти, смачкани в кабина на трактор. Вместо това селското стопанство има достъп до роботизирани машини, GPS системи за насочване и безжичен трансфер на данни. Днешните фермери трябва да бъдат също толкова уверени в науката и електронните таблици, както и при вземането на проби от почвата и разпръскването на посевите.

Шофирането на трактор вече не означава просто да седите зад волана. Сега селскостопанските работници трябва да знаят процесите и условностите на сложна операционна система. Това означава, че кариерата в сектора сега изисква технически знания и опит, както и практически знания за земеделието и добро управление на бизнеса.

Според последните проучвания на Shell почти половината (45%) от селскостопанските предприятия в световен мащаб признават, че са изправени пред липса на експертиза и обучение. Други 31% са казали, че смятат, че няма достатъчно съвети за това как най-добре да се поддържа оборудване за сегашния персонал, докато 74% смятат, че неадекватната експертиза на персонала играе роля в липсата на знания за справяне с проблемите и използването на правилното моторно масло.

Макар част от решението да идентифицира проблема като липса на знания, фермерските предприятия разкриха също, че не знаят къде да се обърнат за помощ. Над половината (54%) от земеделските производители заявиха, че чувстват, че в момента са изправени пред липса на външна подкрепа, докато 57% са съгласни, че бизнесът им ще се възползва от повече поддръжка за поддръжка на оборудване от външни доставчици. Други шест от 10 (62%) предпочитат допълнителното обучение за ефективно смазване на оборудването за техния персонал.

Въпреки че в момента липсва обучение и опит, ключова индустриална възможност е поколение Z - млади хора с жажда за знания и желание да продължат да учат, дълго след като официалното образование завърши.

За да осигурят бъдещите земеделски стопани и да насърчат кариера през целия живот в сектора, работодателите в селското стопанство трябва да се адаптират към тези нужди. А именно чрез нови и вълнуващи начини да се ангажират както с потенциални служители, така и да им предложат най-ефективно обучение за работа в този сега високотехнологичен сектор.

На теория това е просто. Но как на практика постигаме това?
Една от областите, в която фермерите казват, че знанията трябва да се подобрят, е разбирането на ролята на смазването в работата и продължителността на живота на машините.

Тъй като ефективното смазване играе основна роля за избягване на повреда и увеличаване на продължителността на живота на селскостопанската техника, важно е служителите да притежават необходимите знания, за да я оправят. Доказано е, че оптималните практики за смазване и поддръжка осигуряват на фермерите конкурентно предимство, намаляват времето за престой и по-ниските разходи.

ShellLubricantSolutions е водещ път в обмена на знания, предлагайки най-новите експертни познания и обучителни услуги. Тези ресурси са пригодени за справяне с нуждите както на собствениците на ферми, така и на работниците за насърчаване на най-ефективните селскостопански практики.

ShellLubeCoach предлага уникално обучение, за да помогне на персонала да гарантира, че дори най-модерното оборудване е правилно смазано и поддържано. Съдържанието на курса е модулно, което означава, че собствениците на ферми могат да избират точно това, което искат да покрият, което прави обучението по-ценно и приятно за служителите.

Земеделските производители могат да се възползват и от други инструменти като ShellLubeChat - ново средство за онлайн чат, което им позволява да получат незабавни отговори на въпросите си относно маслата и смазочните материали. Както и ShellLubeAdvisor, където фермерите могат да потърсят съвет от експерти за това какво моторно масло да използват за подобряване на ефективността и намаляване на експлоатационните разходи.

С тази нова ера на селскостопански иновации и производство на храни фермерите ще се нуждаят от нови умения, за да направят бизнеса си годен за бъдещето. Успехът на селскостопанските операции зависи от извличането на максимума от машините. Инвестирането в умения за поддръжка и смазване е от ключово значение за оптимизиране на производителността и ефективността на селското стопанство сега и в бъдеще.