Увеличава се делът на домакинствата с достъп до интернет в Плевенска област

Животът

24-01-2023, 14:12

Снимка:

pixabay

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Жените в област Плевен са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 87.3% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

За област Плевен домакинствата с достъп до интернет са 80.8% или с 4.5 процентни пункта повече в сравнение с 2021 година. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 23- то място в страната.

През 2022 г. 75.1% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Плевен използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 2.3 проценти пункта.

Жените в област Плевен са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 79.3 и 70.6%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – 87.1% от лицата с висше образование, 79.7% от лицата със средно образование и 47.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа.

През последните 12 месеца 21.5% от лицата в областта използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции при средно 26.4% за страната.

Делът на лицата в Северозападния район, които през последните три месеца пазаруват за лични цели онлайн, е 21.0%1, при 23.9% средно за страната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен