Пордим става университетски град (Снимки)

Новините

02-02-2023, 15:59

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Ще бъде разкрит Факултет по ветеринарна медицина към Медицински университет - Плевен.

Кметът на Община Пордим Детелин Василев и ректорът на Медицински университет - Плевен проф. д-р Добромир Димитров подписаха договор за стопанисване и управление на недвижим имот, собственост на община Пордим.

"До днешното решение се стигна, след като на 11.05.2022г. от Медицинския университет Плевен се получи писмо, с което се отправя запитване за предоставяне на сграден фонд за разкриване на Факултет по ветеринарна медицина", съобщават от пресцентъра на местната управа.

"След редица изискуеми процедури и с Решение № 527/ 29.11.2022г Общински съвет Пордим с пълно мнозинство даде съгласие за предоставяне безвъзмездно за стопанисване и управление на недвижим имот – публична общинска собственост, съставляващ УПИ II-40, кв. 85 по плана на гр. Пордим, с площ 10 000 кв.м., заедно с построените в него сгради за откриване и функциониране на Факултет по ветеринарна медицина към Медицински университет - Плевен.

Разположението на град Пордим в непосредствена близост до областния център, земеделският профил на общината и подходящата материална база за реализирането на пълноценен учебен процес, съчетан с подходящите условия за практически занимания в реална среда на студентите от Факултета по ветеринарна медицина, са предпоставки за дългосрочно и успешно сътрудничество между общината и МУ-Плевен", информират още от общината.

"На Пордим му прилича да е студентско градче, тъй като връщайки се назад във времето в далечната 1929 година д-р Едуард Хаскел в тази сграда създава първия на Балканския полуостров Селски народен университет, който по онова време е първият Земеделски колеж в България. За общинското ръководство е огромно предизвикателство възможността да изпълни със съдържание сградата на бившия Селски народен университет и по този начин да спомогне за икономическото развитие на общината, а също така и за утвърждаването на Медицинския университет Плевен, като университетски и медицински център за Северна България", споделят от Община Пордим.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен