Обявени са 100 вакантни длъжности за срочна служба във Военно формирование 22160 - Плевен

Новините

17-03-2023, 09:26

Снимка:

Военно окръжие

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява за срок до 6 месеца

Със заповед на министъра на отбраната са обявени 250 длъжности за срочна служба в доброволния резерв. 60 от обявените длъжности са с място на служене във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен, 90 са в Националния военен университет „Васил Левски” в гр. Велико Търново и 100 - във военно формирование 22160 – Плевен.

За срочна служба могат да кандидатстват пълнолетни български граждани, които нямат друго гражданство, не навършват 40 години през 2023 година, имат завършено най-малко основно образование, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка. 

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява за срок до 6 месеца. През първия месец резервистите ще преминат начална военна подготовка. След това им предстоят два месеца специална военна подготовка за придобиване на квалификации. Последният етап на срочната служба е с продължителност от три месеца, в които резервистите ще изпълняват задачи във военните формирования. 

За времето на службата резервистите ще получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание, здравно и социално осигуряване.

След изпълнението на срочната служба, резервистите могат да бъдат приети на военна служба или на служба в доброволния резерв без конкурс. Те имат предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. силите от системата за национална сигурност, при постигнати равни крайни резултати с други кандидати от проведената процедура.

 Информация по всички въпроси, свързани с приема за срочна служба в доброволния резерв гражданите могат да получат във Военно окръжие – Шумен или на телефон: 0882 552 018, в дирекции “Бюро по труда” и филиалите им в страната, както и на интернет страницата на Централно военно окръжие - www.comd.bg .Снимка на Деня

Щрихи от Плевен