Александър Трайков откри конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще"

Мисия

21-03-2023, 17:55

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Заместник областният управител Александър Трайков откри местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", организирана от Българската телеграфна агенция (БТА). Домакин на събитието бе Националният пресклуб на агенцията в Плевен.  Основна цел на проекта, който БТА изпълнява с подкрепата на Европейската комисия, е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

„Съществуващите регионални диспропорции в социално-икономическото развитие на голяма част от областите и общините в Северозападен и Северен централен райони бяха един от основните мотиви за иницииране от Областна администрация Плевен на поредица от публични дискусии, с оглед формиране на конструктивни партньорства между държавните власти, представители на местното самоуправление, на научни институти, университети и браншове. Целта ни е да очертаем възможностите за решаване на проблемите, в условията на публичен граждански диалог“, подчерта заместник областният управител и припомни, че през м. декември м. г. Областна администрация Плевен бе домакин на инвестиционен форум за възможностите за икономическо развитие на Северозападен регион и зона Мизия. Г-н Трайков акцентира, че още тогава във фокуса на събитието бяха засегнати темите за развитието на индустриалните зони и възможностите за реализация на приоритетни инвестиционни проекти в контекста на промените в нормативните документи и проектите на Националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите оперативни програми за периода 2021-2027 г.“. Той изрази надежда, че както в предходния програмен период 2014 – 2020 г., така и в настоящия, фондовете по линия на политиката на сближаване ще продължат да насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомагат за изпълнението на основните приоритети и политики на ЕС, свързани с растежа, заетостта и социалната интеграция между регионите.

„Ще се радвам, всички ние, които живеем и работим тук, да ставаме свидетели на нови инвестиции в различни сфери“, каза още Александър Трайков и посочи, че транспортната свързаност, климат, справяне с младежката безработица са все сфери, за които са предвидени инвестиции в периода 2021 – 2027 г..

В дискусията взеха участие още: управителят на Областен информационен център - Плевен Игнат Димитров,  Камелия Горненска, началник отдел „Наблюдение и контрол проекти и програми“ в община Плевен,  кметовете на община Левски Любка Александрова и  на община Белене - Милен Дулев, Адриян Апостолов - директор на Дирекция "Управление на собствеността и евроинтеграция" в Община Гулянци, Ралица Таслакова, председател на сдружение "Местна инициативна група" - Плевен, Христо Таслаков, председател на Фондация "Отворена длан" и Малинка Маринова, директор на професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" - Плевен. 

В рамките на дискусията днес бяха обсъдени постигнатите в област Плевен резултати и добри практики, както и уроците от програмния период 2014 – 2020 година. Представени бяха новостите в политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 година (кохезионната политика) и как тя помага на региона да преодолее предизвикателствата, пред които е изправен, чрез инвестиции в инфраструктура, образование, административен капацитет, достъп до услуги, образование, заетост, социално включване и здравеопазване. В рамките на форума бяха очертани възможностите за развитие на Плевен и областта.

Местната конференция в Плевен е четвърта по ред, на която се дискутира развитието на Северозападния район за планиране, след проведените регионални конференции на БТА във Видин, Враца и Монтана.