Антони Стоянов: Мотивирани и стимулирани учители е равнозначно на мотивирани ученици

Общество

18-04-2016, 09:30

Автор:

Мира Боева

Всичко от Автора

Финансирането на училищата трябва да е пропорционално на образователните им постижения и специфичните им нужди

Антони Стоянов е директор на елитната Софийска математическа гимназия. Роден е през 1968 година. Завършил е математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той е четвърто поколение учител, неговият прадядо е един от първите учители оте епохата на Възраждането, приемник на делото на Неофит Рилски.

Наскоро попаднах във форум, в който родители и ученици говорят с голяма любов за него. Единодушно е мнението, че Стоянов е откривател на математически таланти. Той запалва децата по математиката със система от различни по стойност стимули, награди и поощрения, които се получават в хода на учебния процес. Разкрива на децата удоволствието от решаването на задачите. Ученици, родители и учители са силно впечатлени от подхода и методите за стимулиране и мотивиране, които се прилагат в СМГ.

 

 

Г-н Стоянов, в Софийската математическа гимназия се записват учениците с най-добрите резултати от изпитите след седми клас, наблюдава ли се тенденция за повишаване на интереса към математиката спрямо езиците и професионалните колежи?

Да, има тенденция към повишаване на интереса към математиката и информатиката, която е пропорционална в световен мащаб на развитието, на технологиите в основата на които е математиката. В частност, всеизвестен факт е, че в България се търсят около 30 000 IT специалисти.

В СМГ се провеждат курсове за подготовка на деца от втори до седми клас. Колко от тях продължават обучението си при вас и в каква посока продължава тяхното развитие след завършване на математическата гимназия?

За пети клас приетите ученици в СМГ „Паисий Хилендарски” са в отношение 1:6 спрямо желаещите.  От тях около 70% - 80% продължават обучението си в СМГ след 7 клас. Според данни на МОН, СМГ е гимназията с най-висок бал за прием след завършен седми клас по Наредба №11. След завършване на гимназията около 1/3 от зрелостниците отиват да учат в чужбина (Англия – Оксфорд, Кембридж, Импириал Колидж; САЩ – MIT, Харвард, Станфорд, Йел, Принстън; Германия, Шотландия, Япония, Русия). Напоследък обаче, в СМГ има тенденция част от най-добрите ученици по Информатика и Математика да бъдат привличани от родни IT фирми, като SAP LABS, Мусала софт, Сирма груп, Телерик и др. Тези ученици продължават образованието си в България - в СУ „Св. КлиментаОхридски”, в Техническия университет и други наши висши учебни заведения. И същевременно изкарват и добри пари.

Софийската математическа гимназия разполага с едни от най-добрите учители. Как се възнаграждава техният труд? 

За съжаление труда на учителите в СМГ е дори и по-ниско платен от кварталните училища. Годишно даваме около 60 000 лв. за участие на децата в национални олимпиади и състезания,. Кварталните училища, които имат бюджет като нашия не участват в подобни надпревари и имат възможност да генерират увеличение на заплатите с тези 60 000. Да не говорим за разходите за международни състезания, там сумите са шест цифрени. Получава се парадокс, в гимназията с един от най-добрите резултати в света работят учители, които получават едни от най-ниските заплати. Затова трябва да се променят нещата и финансирането да бъде пропорционално на образователните резултати и спецификата на училището.

Успявате ли да привлечете млади учители и как ги мотивирате?

В СМГ имаме повече от 10 млади учители. Повечето от тях са бивши възпитаници на гимназията. Мотивираме ги с добрите ученици, с възможностите за изява, но НЕ и със заплати.

Учениците ви участват на олимпиади по всички възможни предмети. Бихте ли ни разказали повече за тези състезания? 

В СМГ състезателите по информатика и математика са около 10% - 15% от всички ученици. И тъй като математиката е основата на всички природни науки, останалите 85% - 90% от възпитаниците на гимназията се реализират супер успешно в другите природни науки, като физика и астрономия, биология, химия, математическа лингвистика и др. На състезанията в България и чужбина учителите стават „майки и бащи” на учениците, те се грижат буквално за всичко. Да не говорим за безвъзмездната подготовка за всичките състезания, дори по-време на годишния платен отпуск.

Родителите поощряват ли подобни инициативи?

Да, много от родителите активно участват в търсенето на спонсори за международните състезания.

СМГ участва в редица състезания всяка година. Необходимо ли е някакво класиране, за да получите покана за участие? Или всяка държава може да участва?

По света различните състезания имат различни изисквания за участие. Например, за състезанието на Харвардския университет трябва специална покана, а за състезанията в Хонконг, Индонезия и Малайзия има квоти за България. Но има и състезания, в които всеки може да участва - достатъчно условие е да има пари, мотивирани ученици и учители.

Как протича едно подобно състезание? То отборно ли е или всеки състезател се бори индивидуално? Колко от учениците ви участват в олимпийските отбори?

Повечето международни състезания включват както индивидуално, така и отборно класиране. В националните отбори по математика на България обикновено повече от половината участници са от СМГ, но имаме участници и в националните отбори по информатика, физика, астрономия, астрофизика, химия, биология, лингвистика и др.

Кой е най-големият ви успех досега? 

Безспорно най-големият успех на СМГ е първото отборно място на международната Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика проведена през месец януари 2016 г. в Алма Ата, Република Казахстан.

Дали забелязвате някаква разлика у децата – какви бяха те преди 20 години и какви са сега? Разбира се, задачите на състезанията са различни от преди 20 години и сега, сигурно всяка година те стават все по-трудни.

Децата са едни и същи, но подготовката им е все по-технологична и научна.

Какво е разковничето, г-н Стоянов? Как да увлечем подрастващите по науката? Откъде да черпят знания?

Учениците могат да бъдат увлечени на 100 процента от техните учитиели. Мотивирани и стимулирани учители е равнозначно на мотивирани ученици.

За какво мечтаят нашите деца? Къде ще продължат образованието си?

Мечтаят за изява пред родителите си, пред приятели, пред преподаватели. Искат да станат известни и да се реализират в престижни университети в България и света.

Наблюдавате ли какво се случва с националните състезатели след като престанат да се състезават? Продължават ли да се развиват в същата област?

Почти на 100 процента успешните състезатели продължават да се развиват в същата област, в която са се състезавали.

Къкъв процент от учениците ви се реализират в чужбина?

Около една трета от учениците се реализират в чужбина.

Подобни състезания изискват невероятен финансов ресурс. Как се справя СМГ с набиране на необходимите средства? Според вас има ли необходимост от промяна на начинът на финансиране на училищата? Получавате ли финансова помощ от някого и от кого?

За съжаление понякога директор, учители и родители е необходимо да се молят пред най-различни институции за необходимите средства. Благодарим на всички банки, фирми и дарители, които са ни помагали. Пак казвам, финансирането на училищата трябва да е пропорционално на образователните им постижения и специфичните им нужди, като участие в национални и международни олимпиади. Светлина в тази посока е проектът на МОН - „С грижа за всеки ученик”, но не е достатъчен.

Наскоро ученици и учители бяха наградени със стипендии от Fibank за отличното им представяне на Международната олимпиада по математика, физика и информатика, която се проведе в Казахстан. Бихте ли разказали по-подробно за Съвместната програма на СМГ с банката. СМГ участва ли и в други подобни програми?

Благодаря на Първа инвестиционна банка. Съвместният проект на СМГ и Fibank е в начална фаза и е пилотен за цяла България. Това е една дългосрочна социална програма, която ще подпомага обучението и бъдещо развитие на учениците от Софийската математическа гимназия. Проектът включва създаване на специална програма от обучителни курсове за ученици от гимназията по бизнес, мениджмънт, презентационни умения и практика в реална банкова среда. За отличниците с успех над 5,96 ще бъдат отпуснати стипендии в по-висок размер. Предстои да бъде учредена и стипендия за всички зрелостници на училището. Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия