Паркът „Търновград – духът на хилядолетна България” вече е факт