Плевен чества 142 години от Освобождението на България