Новини с таг ОбС

Община Плевен ще има възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на място в администрацият...

Новините | 26-01-2023, 11:08 | Plevenutre.bg

Предложения, свързани с изграждане и присъединяване на фотоволтаични системи в три населени места на те...

Мисия | 20-06-2022, 16:49 | Plevenutre.bg

Временната комисия, сформирана с решение на Общински съвет - Плевен преди месец със задача да провери к...

Мисия | 26-05-2022, 12:57 | Plevenutre.bg

План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и...

Мисия | 10-01-2022, 11:40 | Plevenutre.bg

Решението бе прието на днешното заседание на Общинския съвет

Правото на собственост върху нежилищен имот - частна общинска собственост, с площ 2001 кв.м, находящ се...

Мисия | 25-11-2021, 11:56 | Plevenutre.bg

Финансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите  към 30 септември 2021 г., предста...

Мисия | 22-11-2021, 07:00 | Plevenutre.bg

С пожелание за здраве и успешна учебна година, присъствена за  всички ученици, председателят на Об...

Мисия | 15-09-2021, 12:38 | plevenutre.bg

Това е точка първа в предварителния дневен ред на предстоящата сесия

Предложението относно присъждане на званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на олимпи...

Мисия | 23-08-2021, 11:42 | plevenutre.bg

Общо 321 постъпили заявителски материали за извършени престъпления

Общо 321 постъпили заявителски материали за извършени престъпления, от които 72 прекратени, 249 останал...

Спорт | 10-08-2021, 14:38 | plevenutre.bg

Предложението бе гласувано на проведеното на 12 юли заседание на местния парламент

Общински съвет - Плевен, прие решение, с което упълномощава и възлага на кмета Георг Спартански да пред...

Мисия | 13-07-2021, 12:09 | plevenutre.bg

Имотите са използвани от РУО - Плевен и Агенцията по вписванията

Недвижими нежилищни имоти - частна общинска собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управлен...

Мисия | 30-06-2021, 11:58 | plevenutre.bg

Това информират от пресцентъра на местния парламент

Комисията по Наредба №11 на Общински съвет - Плевен за удостояване със званието "Почетен гражданин на О...

Мисия | 09-04-2021, 14:11 | plevenutre.bg

Парите са за закупуване на апаратура за оборудване на Кабинета за извличане на кръвна плазма

Община Плевен ще предостави трансфер в размер на 10 000 лв. на Районния център по трансфузионна хе...

Мисия | 17-12-2020, 10:58 | plevenutre.bg

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 29 октомври

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 29 октомври (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентна...

Мисия | 27-10-2020, 10:48 | plevenutre.bg

Справката бе представена от кмета на Общината Георг Спартански пред местния парламент

Общински съвет - Плевен прие за сведение информация за изпълнението на бюджета на Общината, сметките за...

Мисия | 24-09-2020, 11:24 | plevenutre.bg

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен