ТУТУRНЕТО Няма Здрасти спира в Плевен на 8 септември