Кои общински пътища в Плевен ще станат държавни?

Предлагат няколко общински пътища в Плевен да станат държавни

Няколко участъка от общински пътища на територията на град Плевен да станат държавни ще бъде разгледано на сесията на Общинския съвет утре. Като причина се отбелязва изграждането на републикански транспортен коридор.
Става дума за общинският път Плевен - Ясен /PVN 1151/ между кръгово кръстовище на ул. “Сторгозия” в Плевен и кръстовището на ул. “Ген. Иван Винаров” с ул. “Георги Димитров” в с. Ясен. Вторият е част от пътя Плевен - Къшин - Брестовец /PVN 1147/, между кръгово кръстовище на ул. “Сторгозия” и кръстовището на ул. “Дойран” с ул. “Александър Стамболийски”. В предложението на кмета проф.д-р Димитър Стойков се посочва, че тези пътни участъци трябва да преминат от публична общинска в публична държавна собственост.
Целта на промяната е създаването на републикански транспортен коридор за осъществяване на сигурна транспортна връзка между североизточната част на Европейския транспортен коридор с градовете в централна Северна България и Южна България. За тази цел община Плевен предоставя участъка от уличната си мрежа по ул. „Дойран” и ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” от кръстовището с ул. „Ал.Стамболийски” до кръстовището с бул. „Христо Ботев”.
След одобряване на предложението от Общинския съвет на Плевен, ще последва съгласуването му с Националната агенция „Пътна инфраструктура”, а на следващ етап ще бъде внесено в Министерството на регионалното развитие и в Министерството на транспорта.