Общинският съвет в Плевен е приел 256 решения за половин година

219 от предложенията са били внесени от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков

256 решения е приел Общинският съвет в Плевен от началото на годината до края на юни, отчете председателят Дарин Ангелов. 219 от предложенията са били внесени от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. На 16 вносителите са временни комисии, 8 са внесени от Ангелов, а 5 – от други общински съветници. Повторно обсъдени са 6 решения. 1131 страници са разпечатките с протоколите от решенията на плевенските старейшини за шестте месеца. От началото на мандата местните законодатели са приели 1185 предложения. Окрупняването на постоянните комисии в местния парламент се оказа положителна стъпка, а отсъстващите от заседания на комисии съветници са значително по-малко, посочи Ангелов. В края на миналата година част от комисиите се сляха и от 11 техният брой стана осем. Оттогава на заседанията на две от тях е имало 100-процентово присъствие на старейшини. Това са комисиите по икономика и по общинска собственост и концесии. 99 на сто присъствие отчитат в комисията по екология. В останалите присъствието на съветници е било между, 84 и 95 на сто, като единствено в комисията за контрол по изпълнение на решенията са фиксирали 70 % присъствие на осемте заседания. В деловодството на общинския съвет са обработени 495 преписки. 120 от тях са заведени от граждани и институции. Трима граждани и четирима съветници са поискали достъп до обществена информация от местния парламент и са получили исканите данни в срок.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"