Продължават занятията с ученици в гарнизон Белене

Учениците бяха запознати със способите за оказване на първа медицинска помощ

Съгласно графика за провеждане на занятия с ученици от град Свищов, изготвен съвместно с Военния клуб, вчера, 9 март, военнослужещи от военно формирование 28880 – Белене проведоха три занятия с възпитаници на СОУ „Димитър Благоев” в града.

Учениците бяха запознати със способите за оказване на първа медицинска помощ, със средствата за защита на дихателните пътища и кожата, значението им за човека при възникването на бедствия и аварии, както и с устройството и функционалните характеристики на част от въоръжението в Българската армия.

Мероприятията с ученици от град Свищов се провеждат ежемесечно. Темите на занятията са еднакви, но всеки месец преминават в различни училища с деца от V до VIII клас.

Учениците проявяват голям интерес, с внимание слушат разясненията на военнослужещите и под напътствията им имат възможността да упражнят метод за прилагане на изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж на специален манекен, да облекат защитно облекло и да придобият ценен практически опит.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"