Правителството отпуска допълнителни средства за Спортното училище

Парите са за оптимизиране на материално-техническата база и подмяна на амортизирани уреди

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 8418 лв. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт на държавните спортни училища.

С отпуснатите средства се създават условия за оптимизиране на материално-техническата база, подмяна на амортизирани уреди и подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието на учениците в спортно-състезателна дейност.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"