204 кандидати се явяват днес на редовния изпит по биология в МУ-Плевен

Първото класиране за бакалавърските специалности ще излезе на 29 юли

Днес - 27 юли, понеделник, в Учебния корпус на Медицински университет – Плевен ще се проведе последният конкурсен изпит от кандидатстудентска кампания 2015 – тестът по биология за общо 8 бакалавърски специалности във факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и Медицинския колеж. Точно в 7.45 ч сутринта в зала 405 на Учебния корпус кандидат-студент изтегли варианта № 14 на теста по биология в присъствието на представители на Академичното ръководство, на Комисията за оценка на конкурсните работи и родители.

На изпита, който е с продължителност 2 астрономически часа, ще се явят 204 кандидати. Общият им брой от двата приема на документи за бакалавърските програми – предварителен и редовен - е 479, от които жените са 386, мъжете – 93 и 3 са възстановяващите студентски права. Кандидатите участват в класирането с най-високата оценка, която са получили от теста на предварителните изпити, от редовната сесия на 27 юли или на държавен зрелостен изпит по биология. Първото класиране за бакалавърските специалности ще излезе на 29 юли, а записването на новоприетите студенти ще се проведе в рамките на три дни по факултети – 30, 31 юли и 3 август.

Във Факултет «Здравни грижи» кандидат-студентите ще се състезават за 55 места по държавна поръчка за специалност Медицинска сестра» и 30 места за «Акушерка». В Медицинския колеж местата за "Медицински лаборант» са 22, за «Рентгенов лаборант» - 16, за «Помощник-фармацевт» - 25 места и 21 за «Социални дейности». Във Факултет «Обществено здраве» кандидатите се борят за 40 места, държавна поръчка, по специалност «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» и 15 места за «Опазване и контрол на общественото здраве».Снимка на Деня

Щрихи от Плевен