В ДФСГ "Интелект" бе учреден училищен ученически съвет

Изграждането на УУС е в отговор на потребностите на младите хора

Днес в ДФСГ „Интелект“ бе учреден училищен ученически съвет като орган на ученическото самоуправление с мандат за учебната 2015 /2016 г. Това ще даде възможност на учениците да участват активно в процесите на вземане на решения, отнасящи се до ученическата общност и ще подпомогне комуникацията между ученици-учители и родители в градивен аспект.

Дейността ще е съобразена с образователната и здравна програма, правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания и интересите на децата, информират от гимназията.

Изграждането на УУС е в отговор на потребностите на младите хора и в подкрепа на демократизиране на взаимоотношенията в училище.

С този акт oт ръководството на гимназията се надяват да се повиши привлекателността на училището, да се даде гласност на проблемите на учениците, да се стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот, да има обединие между учениците от гимназията и да бъдат защитени техните права и интересиСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"