20 лева ще струва депонирането на тон отпадък в Регионалното депо в Луковит

Луковит, Червен бряг, Ябланица, Тетевен и Роман ще депонират отпадъци там

На общо събрание членовете на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит“ определиха цените на услугите, които ще се предоставят от Регионалната система за управление на отпадъци в регион Луковит. Това информираха от пресцентъра на Община Червен бряг.

Сдружението включва общините, които ще депонират отпадъци там – Луковит, Червен бряг, Ябланица, Тетевен и Роман.

Събранието се проведе на 19 януари 2016 г., в сградата на Общинска администрация Луковит. В него участваха всички членове – кметът на община Луковит и председател на сдружението Иван Грънчаров, кметът на община Червен бряг инж. Данаил Вълов, кметът на община Ябланица инж. Иван Цаков, кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и кметът на община Роман Валери Ролански. На заседанието присъства и заместник - областният управител на Ловеч Георги Терзийски.

Единодушно се взе решение цената за депониране на тон отпадък за общините членове на сдружението да бъде 20 лв. Цените за външни ползватели ще бъдат съответно – 20 лв. за физически лица, 30 лв. за юридически лица със седалище в една от петте общини, 40 лв. за юридически лица със седалище извън територията на региона. Цените са с включен ДДС.

Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за тон депониран отпадък ще бъде 5,75 лв./тон.

Определени бяха служителите от общините, които ще подпомагат дейността на сдружението, както и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата. Очаква се от месец март регионалното депо да започне да функционира. То ще задоволи изискванията за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в региона с общо население над 86 000 души. Новата регионална система бе изградена по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит“, на обща стойност 22 329 219,55 лева, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез ОП ”Околна среда“ 2007 - 2013 г., от държавния бюджет и общинско съфинансиране.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен