Отново напрежение в Спортното училище, този път заради декларация за конфиденциалност

Това е авторитарна декларация, която няма правна стойност, заяви Тамара Георгиева

Отново напрежение се е настанило в Спортно училище "Георги Бенковски” в Плевен. Поводът - декларация за конфиденциалност, която всички учители и служители трябва да подпишат. Зад нея стои изпълняващият длъжността директор Вилма Великова.

За случващото се в Спортното училище потърсихме Тамара Георгиева, синдикален лидер на КТ "Подкрепа” в гимназията.

"Аз съм синдикален лидер в училище и става въпрос само и единствено за синдикалната организация, искам да защитя членовете. Вярно е, че съм кандидат за директор, но това няма нищо общо. Нашият синдикат не желае да подписва този тип декларация, защото не е издържана нито правно, нито като такава за конфиденциалност", заяви Георгиева.

Тя цитира и част от текста на декларацията.

"Конфиденциална информация по смисъла на настоящата декларация е всяко изявление, изказване на мнение, изразяване на предположение, представяне на предложение (в писмен, устен или ектронен вид)". Това съдържа тази декларация. И още: "Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на същата тази декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител (поща, SMS, ММС), както и всякакъв друг на разгласяване на информация - в това число чрез медии, частни издания или интернет. Задължението за запазване на конфиденциалност е без ограничение в територията и времето". И четвъртата точка, на която реагирахме: "Известно ми е, че за недобросъвестност нося дисциплинарна отговорност."

Тамара Георгиева отбелязва, че в предложената декларация няма конкретен смисъл на фактите, които са поверителни.

"Тя може да иска бюджетът на училището да е конфиденциална информация, размера на заплатите, финансирането на проектите и т.н. Трябва да представи списък на поверителната информация и фактите трябва да се прецизират. Дали разкриване на численост на дадена паралелка на родителска среща е поверителна информация, тя не го е описала това?! По заложения смисъл на заложената декларация и това влиза в устройството и дейността на апарата. Още повече, че всички неща, които са на тези съвети, като решения, са официални и легални. Оповестяват се официално, ние не сме ЦРУ. Декларацията е напълно неиздържана, няма правна стойност. Консултирали сме с КТ "Подкрепа" на местно ниво и отказваме да я подпишем. Още повече, че подобна декларация ни карат да подписваме за трети път", разказа още Тамара Георгиева.

"Обезкпокоени сме, защото според тази декларация ще носим дисциплинарна отговорност, но не е описано по кой член, алинея и т.н. Това означава ли, че ако изкажем мнение, предположение и т.н. ще бъдем дисциплинарно наказание с уволнение?", недоумява тя.

По повод създалото се напрежение е изпратено и писмо до министъра на младежта и спорта.

"За нас това е погазване на човешките права в СУ "Георги Бенковски". Това е авторитарна декларация, която няма правна стойност. От 15 години работя и сега също кандидатствам за мястото, но конкурсът си е конкурс. Но до конкурса тя може да направи 100 простотии. Длъжни ли сме да ги понасяме? Казва, че става дума за грешка. На нас ни писна да подписваме подобен род декларации. В училище нищо друго не се прави, освен декларации", завърши тя.

Обяснението на вр. и. д. директор на спортното училище Вилма Великова е, че е допуснатa техническа грешка. Целта на декларацията пък е да се прекратят порочни практики, чрез които се злоупотребява с името на училището и се излага вътрешна информация пред външни хора.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"