Детски полицейски управления откриват в 9 плевенски училища

Формата на обучението е извънкласна

Днес от 12 часа в девет училища в област Плевен тържествено ще бъдат открити Детски полицейски управления, информират от ОДМВР - Плевен.

Програмата "Детско полицейско управление“ е предвидена за реализиране от служители на МВР от структурите на "Охранителна полиция“, "Пътна полиция“ и "Криминална полиция“, психолози от психологичните лаборатории, експерти от Български Червен кръст, Програмата е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап, като идеята е те да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си; справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата, в планината; своите права и отговорности пред обществото; работа в екип и толерантност към чуждото мнение.

Формата на обучението е извънкласна. Занятията ще се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на съответното РУ на МВР и директора на училището график /по образец/ в рамките на астрономически час веднъж седмично, смятано от 1 октомври до 1 юни на съответната учебна година.