АС-Плевен изнесе първа лекция по реализирането на образователна програма

Лекцията бе на тема "Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите"

На 5 и 6 декември 2016 г., съдия Полина Богданова – Кучева – Председател на Административен съд гр. Плевен, изнесе първа лекция от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се реализира съгласно подписано Споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 г.

Лекцията на тема: „Професия „съдия“ и запознаване със статута на магистратите. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт. Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България“, беше представена пред ученици от Хб и ХІв клас на училището – партньор по образователната програма Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” гр. Плевен.

Лекторът по темата съдия Полина Богданова – Кучева успя да спечели вниманието на присъстващите гимназисти, като по разбираем и достъпен за тях начин ги запозна задълбочено и подробно с темата на първата от предвидените общо пет лекции. Най-голям интерес учениците проявиха към съдийската професия и качествата, които трябва да притежава съдията. Тя отговори и на всички поставени въпроси от учениците и техните преподаватели.

Целта на образователната програма е повишаване информираността на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"