В Искър отпаднаха таксите за посещение на деца в детските градини

Кметът на Община Искър инж.Валентин Йорданов внесе предложение до Общински съвет

Кметът на Община Искър инж.Валентин Йорданов внесе предложение до Общински съвет гр.Искър, за отпадане на таксите за посещение на деца в детските градини.

Предложението беше прието с решение на Общински съвет-гр.Искър от 27.01.2017г., с което отпадат таксите за посещение на деца в детските градини считано от 01.02.2017г. и обхваща всички деца от 1 до 4 група и яслена група.

Необходимата сума за издръжка на детските заведения и изхранването на децата ще бъде поето от собствени приходи в общинския бюджет. С така направеното изменение в Наредбата ръководството на общината цели пълен достъп до детските градини от всички деца.

Родители, които са възпрепятствани от таксата и не са пускали децата на градина, могат да го направят.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"