Продължава проектът "Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Пордим"

Общата стойност на проекта е 376 612, 50 лв. , като ежедневно на всичките 200 потребители се осигурява топъл обяд на стойност 2,50 лв.

Община Пордим продължава реализирането на проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Пордим“, който се осъществява по оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“. Кметът на Община Пордим Детелин Василев подписа анекс с Агенцията за социално подпомагане София анекс за удължаване на срока на договора , който беше подписан през месец октомври 2016г., като от 01.06.2017г. с новия анекс се увеличава целевата група от 50 на 200 потребители.

При първоначалното стартиране бяха обхванати само жители на села Тотлебен, а от на месеца към проекта са включени и още 150 потребители, 50 от гр. Пордим, 50 от с. Каменец и 50 от с. Вълчитрън.

Община Пордим ще може да осигурява топъл обяд за най-уязвимите групи на населението, социално слаби, хора без доходи и близки, които да се грижат за тях, самотни лица и семейства с минимална пенсия, скитащи и бездомни, като срока на дейностите ще бъде до 31 .12.2019 година.

Общата стойност на проекта е 376 612, 50 лв. , като ежедневно на всичките 200 потребители се осигурява топъл обяд на стойност 2,50 лв.

По време на проекта ще се реализират и редица съпътстващи мерки под формата на консултиране и информация за възможностите за подпомагане чрез предоставяне на различни пакети от социални услуги.

Храната се приготвя и раздава всеки работен ден в действащите домашни социални патронажи в гр. Пордим, с. Тотлебен, с. Вълчитрън и с. Каменец.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен