Родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище, ще бъдат наказвани

Това ще се третира като криминално престъпление

От 1 септември 2017 г. 1103 екипа с общо 11 600 експерти от разлини институции ще започнат да обикалят по домовете на деца, които са отпаднали или са в риск от отпадане от образователната система, и да убеждават родителите им да ги изпращат на училище. В екипите по приобщаване има представители на Министерството на образованието и науката (МОН), учители, полицаи, социални работници и медиатори. Тяхната дейност ще бъде следена и проверявана регулярно в рамките на два месеца, за да бъдат постигнати по-добри резултати, съобщиха от МОН.

По неофициални данни приблизително 21 000 деца в училищна възраст са престанали да посещават учебни часове през миналата година. 70% от децата между 5 и 18 години не са ходили на училище, въпреки че са били записани. Има и такива, които изобщо не са обхванати в системата. Посещаемостта на учениците ще се следи от директорите на училищата. За целта ще бъде използвана системата за видеонаблюдение, която действа по време на външните оценявания след VII клас и държавните зрелостни изпити след XII клас. 

Ходенето на училище ще бъде обвързано със системата за социално подпомагане. Предстоят срещи с представители на Министерството на труда и социалната политика за промяна в правилата за социално подпомагане. Обсъжда се учителите да могат да предлагат на родителите на деца, които не посещават училище, помощи в натура. Ако детето има нужда от обувки или учебни помагала, те ще бъдат осигурявани от системата за социално подпомагане.

Помощите няма да бъдат в пари, а директно в това, което е необходимо на детето, за да ходи на училище. Родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище, ще бъдат наказвани по закон като за криминално престъпление. Таксите на детските градини за 5 и 6-годишните ще бъдат намалени до минимум. Буквално до цената на храната. Идеята е те изобщо да отпаднат, но това ще стане през следващите години, допълват от институцията.

В момента също има законови възможности за намаление или спиране на детските надбавки при натрупани отсъствия от ученика. Спрените пари се връщат в училището и трябва да бъдат използвани за допълнителна подкрепа на учениците. Преди седмица МОН преведе близо 3 млн. лв. на училища в цялата страна за допълнителни уроци.