Стартираха обученията с докторанти, специализанти и млади учени в МУ-Плевен

Общият брой на дейностите, заложени в проекта за подпомагане развитието им, е шест

На 15 септември  стартира първото обучение по Модул 1 „Основи на образната диагностика (ЯМР, КТ, рентгенография и ултразвук)“ с лектор проф. д-р Начко Тоцев, ръководител на катедра „Рентгенология“, по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Това е Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“, която ще се провежда под формата на интерактивен и интегриран курс в рамките на 6 месеца. 

Целта на обучението е над 30 млади учени от хирургичните специалности да придобият практически умения и мотивация за устойчиво академично развитие чрез работа в реална среда с подходящо научно оборудване. Очакваният резултат е докторантите, младите лекари и специализантите да развият аналитични умения за научноизследователска работа, както и да се повиши тяхната готовност и адаптивност за професионална реализация.

Доц. Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“, благодари на младите учени за участието в проекта, като ги увери, че подобно обучение се провежда за първи път. То се базира на опита на преподавателския екип в минимално-инвазивната хирургия, при която оптималните резултати са възможни при добро познаване на индивидуалните характеристики на анатомията на пациента, индекса на телесна маса и позиционирането на туморите спрямо съседните органи.

Доцент Димитров разкри, че за участниците предстоят три изненади в рамките на проекта: първата е, че университетът ще закупи нови виртуални тренажори по минимално-инвазивна хирургия; втората – включването на доц. Николай Янев със специална лекция за 3D моделирането и планирането в хирургията; третата – всеки от тях ще има възможност за 3D планиране на операция на свой пациент на 3D медицинската маса.

Общият брой на дейностите, заложени в проекта за подпомагане развитието на целевата група от 84 докторанти, специализанти и млади учени, е шест. Обучителните дейности ще се осъществят под формата на провеждане на високоспециализирани курсове, всеки от които включва по няколко модула. Основните 6 дейности са: Дейност 1 „Разработване на учебна програма и провеждане на курсове по ключови компетенции за успешна научна кариера“; Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3Д визуализация и виртуална симулация“; Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“; Дейност 4 Практическо обучение по програма „Експериментална наука“; Дейност 5 „Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на лицата от целевата група“ и Дейност 6 „Активна промоция на докторантите, специализантите и младите учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“.    Снимка на Деня

Щрихи от Плевен