Педагогически колеж - Плевен започна настоящата учебна година с две значими за него събития

Връчиха на преподавателите, показали високи научни постижения през последната година, грамоти от Ректора на Великотърновския университет

Педагогически колеж - Плевен започна настоящата учебна година с две значими за него събития, представящи академичните постижения на част от преподавателския състав, информират оттам.

На 30 октомври, в навечерието на Деня на народните будители, дългогодишният преподавател в Педагогическия колеж доц. д-р Анелия Рангелова изнесе публична лекция пред студенти и преподаватели по повод избирането й на академичната длъжност „доцент“. Темата на лекцията – „Психология на успеха или как да се провалим качествено“ – предизвика очакван интерес и много размисли у присъстващите в залата, поставяйки на дневен ред актуални въпроси като тези за личния избор и цената на успеха, за мотивацията на младите хора да бъдат успешни днес, за пътищата към успеха и възможните рискове, за измеренията на успеха в контекста на педагогическата реалност и учителската професия.

На 13 ноември 2017 г. пред академичната общност на Педагогическия колеж публична лекция изнесе и доц. д-р Йосиф Нунев. Темата на лекцията бе: „Приобщаващото образование – отвъд границите на традиционните образователни модели“ и с нея доц. Нунев постави успешен завършек на процедурата по избирането му на академичната длъжност „доцент“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж - Плевен. Лекцията логично провокира интереса на аудиторията с важните акценти, които постави – за идеята и философията на приобщаването, за същността на приобщаващото образование, за ролята на учителя за формиране у всяко дете, независимо от неговия различен произход, социален статус или увреждане, на чувство за принадлежност и приобщеност към образователната среда. 

По време на втората лекция се състоя и една изключително приятна церемония. Директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов връчи на преподавателите, показали високи научни постижения през последната година, грамоти от Ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов. Грамотите „MAXIMA CUM LAUDE“ по традиция се връчват на тържественото събрание на ВТУ в навечерието на Деня на народните будители. Тази година преподаватели от Педагогическия колеж - носители на „MAXIMA CUM LAUDE“ са: доц. д-р Анелия Рангелова, доц. д-р Йосиф Нунев и гл. ас. д-р Илиян Христов, които получиха заслужените отличия под аплодисментите на колежанската академична общност.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия